CENÍK

-= Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění =-

   Vstupní prohlídka - před nástupem do zaměstnání a výstupní prohlídka - při ukončení pracovního poměru    400,-Kč
   Periodická zdravotní prohlídka
(obvykle v intervalu 1-5 let dle rizikovosti zaměstnání a předepsaných lhůt)
   400,-Kč
   Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz    400,-Kč
   Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (na další skupiny)    250,-Kč
   Pravidelná prohlídka řidičů (amatérů) dle zákona
(nejdříve 6 měsíců před a nejpozději v den dovršení věku 65, 68 let a dále každé 2 roky)
   250,-Kč
   Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny při onemocněních, úrazech, bolestné    300,-Kč
   Vyšetření pro výkon určitých povolání
(potvrzení profesního průkazu: práce ve výškách, svářeči, jeřábníci, elektrikáři, vazači, řidiči z povolání atd.)
   400,-Kč
   Vystavení zdravotního průkazu    150,-Kč
   Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení)    400,-Kč
   Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře    400,-Kč
   Potvrzení pro pojišťovnu o úrazu, bolestné    300,-Kč
   Posudek pro odškodnění za trvalé následky    300,-Kč
   Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojištění    500,-Kč
   Jednoduchý administrativní úkon, vystavení duplikátu tiskopisu (např.při ztrátě průkazu Dočasně práce neschopného)    100,-Kč
   Vyšetření na zbrojní průkaz (interval prodlužování 5 let)    400,-Kč
   Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování    150,-Kč
   Administrativní úkon na žádost pacienta
(potvrzení pro Úřad práce, žádost do Domova s pečovatelskou službou apod.)
   200,-Kč
   Výpis z dokumentace (např.pro závodní preventivní péči)    150,-Kč
   Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních důvodů (samoplátce, doprovod apod.)    200,-Kč
   Kopie části zdravotní dokumentace - na žádost pacienta/zákonného zástupce    5,-Kč/ 1 strana A4
   Vyšetření neregistrovaného pacienta na jeho vlastní žádost
(netýká se vyšetření v rámci domluveného zastupování v době nepřítomnosti registrujícího praktického lékaře)
   1000,-Kč

Za expresní vyřízení administrativních úkonů (obvykle do 48h) účtován příplatek 100%

Telefon: +420 493 493 112
Web: www.ordinacekrotky.cz